Hep söylerim bir organizasyonun en önemli sermayesi insan gücüdür. Günümüz Türkiye’sinde işsizlik bu kadar hat safhadayken şirketlerden delicesine